Skanderborg fik et amtssygehus i 1892. Til trods for mange protester fra borgerne besluttede det daværende Århus Amtsråd i 1988 at lukke sygehuset til fordel for større sygehusenheder med flere specialer.

Bygningerne rummer i dag Skanderborg Sundhedshus, der blev indviet i 1993. Sundhedshuset er efter Strukturreformen i 2007 delt mellem en regional funktion fra Region Midtjylland, som administrativt hører under Regionshospitalet Horsens, samt en kommunal funktion, som hører under Skanderborg Kommune.

Den regionale funktion har bl.a. jordemoderkontrol og ambulatorier inden for kvindesygdomme og de medicinske specialer. Klinikkerne betjenes primært af læger fra Regionshospitalet Horsens. Det er også muligt at få foretaget mere simple røntgenundersøgelser. Sundhedshuset har yderligere et psykiatrisk tilbud med ambulant behandling.

De kommunale tilbud udgør bl.a. genoptræning og rehabilitering, holdtræning efter kræftbehandling og mulighed for at møde patientforeninger. Derudover er der tilbud om sundhedssamtaler i forbindelse med overvægt og rygestop. Der er også mange tilbud om undervisning til patienter med kronisk sygdom.

Samtidig driver en række praktiserende læger deres praksis fra lokaler i Sundhedshuset.

Skanderborg Sundhedshus er typisk for den type samarbejder mellemkommune, praktiserende læger og region, der omtales som »det nære sundhedsvæsen«.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Skanderborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg