den vestlige afslutning af skansevolden, set fra øst
.
den vestlige del af skansevolden, set fra øst
.
skansevold ved krydsende stisystem til campingplads, set fra vest
.
den vestlige ende af skansevolden, set fra vest
.
den vestlige ende af skansevolden, set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382323
Sted- og lokalitetsnummer
040406-50
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 3823-22,23 Skanserække Skansen består af en ca. 1 - 1,5 m høj jordvold, der er ca. 5 m bred. Skansevolden, har tre delvis udviskede vinkelformede bas- tionære fremspring. Skansen er græsklædt, og dens udstrækning og placering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1858
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEndnu fortjener at bemærkes, at fra Bisserup Havn langs med Strandkanten heelt ud ad Karrebæksminde til findes Brystværn i en fortløbende Række og af og til endog Bastioner, men Ingen kan angive, naar og af hvem dette Arbeide er udført. Til Slutning bemærkes, at om alle foranførte Oldtidsminder haves intet Sagn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. Den måler ca. 1,5 x 270 x 5 m (længde målt udfra 4-cm kortet). Den har 3 bastionære fremspring og er afbrudt flere steder. Mod Ø er der eroderet ind i ydersiden, nær et stenhøfte. Den er bevokset med græsser og små buske hist og her. Mod V findes et gammelt dige (S for markvej) - kan næsten have haft en "skansefunktion" mellem 3823-22 og -23. Den findes lavt i terræn, ud til markvej mod Ø, ca. 100 m fra landevej. NB : Efter målebordsblad skulle der også være skanseforløb længere mod Ø - kontrollerede ikke dette. ** Seværdighedsforklaring ** Lang skanse langs kysten. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFælleskort for 3823-22,23 Skanserække Skansen består af en ca. 1 - 1,5 m høj jordvold, der er ca. 5 m bred. Skansevolden, har tre delvis udviskede vinkelformede bas- tionære fremspring. Skansen er græsklædt, og dens udstrækning og placering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Skanse. Den måler ca. 1,5 x 270 x 5 m (længde målt udfra 4-cm kortet). Den har 3 bastionære fremspring og er afbrudt flere steder. Mod Ø er der eroderet ind i ydersiden, nær et stenhøfte. Den er bevokset med græsser og små buske hist og her. Mod V findes et gammelt dige (S for markvej) - kan næsten have haft en "skansefunktion" mellem 3823-22 og -23. Den findes lavt i terræn, ud til markvej mod Ø, ca. 100 m fra landevej. NB : Efter målebordsblad skulle der også være skanseforløb længere mod Ø - kontrollerede ikke dette. ** Seværdighedsforklaring ** Lang skanse langs kysten.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links