den vestlige skansevold, set fra SV
.
fortidsmindet set fra syd
.
den nord-syd gående skansevold, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382322
Sted- og lokalitetsnummer
040406-59
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælleskort for 3823-22,23 Skanserække Skansen består ef en ca. 1 - 1,5 m høj jordvold, der er ca. 5 m bred. Skansevolden, der har to bastionære fremspring, er afbrudt flere steder. Skansen er græsklædt, og dens udstrækning og pla- cering fremgår af vedlagte deklarationsrids. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. Den måler ca. 1,5 x 220 x 5 m (længde opmålt udfra kort, den østlige del er ikke trykt på 4-cm kortet). Den har mindst 2-3 bationære fremspring og er afbrudt flere steder. Den er bevokset med græsser og findes dels på offentlig strand og ind mod haver. I SV-hjørnet af indersiden er der plantet fyrretræer i foden (alder ca. 10 år) og bevoksning med vildrose. Ejer var ikke hjemme, men der var navneskilt på døren. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Skanse ud til strand. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links