Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231832
Sted- og lokalitetsnummer
140502-95
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

JORDSKANSE Skansen består af et firesidet plateau, omgivet af volde, hvis krone i nord, vest og syd er ca. 2 m brede og i øst ca. 8 m bred. Volden hæver sig ca. 2 m over plateauets flade og ca. 4 m over bunden i de omgivende tørre grave. Gravens bund er ca. 2 m bred, i øst dog ca. 7 m. I den vestre vold findes en 4 m bred indgang, der inde på plateauet i nord og øst er dækket af en vinkelformet vold. Udenfor den østre grav er en ca. 2 m bred jordvold, der ved skansens sydøsthjørne har en 8 m bred gennemgravning. Skansen er græsklædt. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravens udvendige øvre kant, i øst dog langs foden af den ydre vold. Det fredede areal må- ler i nord-syd ca. 70 m, i øst-vest ca. 75 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg- gelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen an- den måde forstyrres. (Overfredn.kendelse af 28/1 1959 vedr. fredning af skanseareal.)

Undersøgelseshistorie

1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Flot, velbevaret. Nær offentlig vej. Bevoksning: 1980: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt (højt græs og blomster). Beliggende i ager ud til stranden.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links