OS, skansen set fra S
.
OS, skansen set fra N
.
OS, skansen set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523349
Sted- og lokalitetsnummer
060301-111
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanseliste nr. 7. SKANSER OG BATTERIER I BLYKOPPE PLANTAGE. Skanse på strandbredden 65 m nord for Rosmannebæk, 25 m fra strandkanten og parallelt med denne. En 50 m lang face, hvis sydlige del danner en svagt udadgående vinkel. Mandshøjde, 5 skydeskår. Den nordre ende træbevokset.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiMeget seværdig skanse.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links