Skanse set mod Nord
.
skanse set mod syd
.
sommerhus foran skansen
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43191
Sted- og lokalitetsnummer
090305-42
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse ved Spodsbjerg. Den nordlige del af en skanse, der i sin helhed er ca. 45-50 m lang, ca. 6-7 m bred og ca. 1,75 m høj. Omtrent på midten er den gennemgravet i ca. 3 meters bredde. Endvidere er der et par mindre skår i skansen, bl.a. i den sydlige del, hvor et lille udhus er bygget ind i skansens vestside. Grænsen for det fredede areal går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Den sydlige del af skansen ligger på matr. 6n. I øvrigt samme tekst som den nordlige, der ligger på matr. 2ad.

Undersøgelseshistorie

1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjde: 2,0 m. Ingen forandringer i forhold til beskrivelse i fredningsdeklaration. Beliggende i haver over gl. kystskrænt.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links