Fortidsminde set fra nordvest
.
Fortidsminde set fra vest
.
Fortidsminde set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421819
Sted- og lokalitetsnummer
090209-56
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4218:19 Langhøj. Højen er 16 x 36 m stor, og op til 2 m høj. På langhøjen ses flere store sten.

Undersøgelseshistorie

1944
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1969
Museal besigtigelse - Langelands Museum
1969
Sløjfet ved land- og skovbrug - Langelands Museum
1969
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerLanghøj, Blaamose Have. 16x36 meter beliggende på en aflang, øst-vest orienteret hatbakke i ældre skov omkranset af dyrket mark. Mod øst falder terrænet brat, mens det mod syd, vest og nord har et mere jævnt fald. Højden på fortidsmindet anslås til 1½-2 meter. På toppen ses flere store kampesten, der kan restere fra et forstyrret kammer, ligesom der især omkring fortidsmindets vestlige og østlig del ses større sten i sammenhængende forløb, der må udgøre randsten. Fortidsmindet synes relativt godt bevaret om end det på toppen formentlig vil være forstyrret af skovdriften i tidligere tider. Fortidsmindets opbygning er generelt svært erkendbar grundet den kraftige opvækst i underskoven af brombærkrat. Området inddrages tidligt til skovbrug, og senest i 1992 får skoven sit nuværende udseende, hvor fortidsmindets nordlige tredjedel er beplantet med nåletræer og den resterende del med egetræer og elm med en diameter på 15-30 cm i diameter.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links