Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421813
Sted- og lokalitetsnummer
090209-26
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj med 2 stenkamre, 15 x 25 m, orienteret N-S. Bevokset med egetræer i ager. Nordlige kammer: 2 dæksten, 11 sidesten, gang i Ø med 2 side- sten. På den nordligste dæksten findes skålgruber. Sydlige kammer: 10 sidesten, 2 gangsten i Ø. Del af nedskredet dæksten i kamret. NMI: (Meget smukt oldtidsminde)

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1959
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj med 2 kamre. Højens præcise omrids og udstrækning kan ikke angives, da randsten ikke kan erkendes. De angivne mål gælder derfor det udyrkede område som helhed. Orienteret ca. Ø/V. Ø-lige kammer med 11 bæresten, hvoraf to delvis indvæltede, og 2 dæksten, på den N-lige af disse 10, på den S-lige 2-3 skålgruber. N-lige dæksten lidt nedskredet i kammer. Kammeret polygonalt med gang mod S, hvoraf 2 bæresten i V-siden forefindes. Udv. kammermål: 4,0 (N/S) x 3,7 m. Højde : 2,0 m. Ganglængde: Mindst 1,8 m. V-lige kammer er ligeledes polygonalt, sat af 8 bæresten, med gang mod S, hvoraf 2 bæresten i hver side (1 væltet) foreligger. Eneste foreliggende dæksten nedskredet i kammeret, hvor den står på kant. Indvendig måler kammeret 2,0 (N/S) x 2,1 m. Gangens længde mindst 2,0 m. En sti fører gennem kornmarken fra markvej S for højen hen til denne. Denne sti kunne evt. ved tinglysning gøres permanent. Et vandhul mellem højen og markvejen er inden for det sidste par år blevet ulovligt opfyldt og sløjfet (jvf. foto 4:22), idet vandhullet lå mindre end 100 m. fra højen. Ovennævnte sti gennem kornet er et udtryk for den store besøgsintensitet, der følger af højens beliggenhed tæt ved stærkt trafikeret amtsvej (se Seværdighedsforklaring). Afbildning i P.V. Glob: "Danske Oldtidsminder", med dam i forgrunden. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt og, især hvad angår det Ø-lige kammer, velbevaret fortidsminde i sig selv. Hertil kommer, at det med sin bevoksning af gamle, fritstående ege, sit prototypiske "teaterdysse"-kammer og sin beliggenhed i særlig smukt landskabeligt samspil med skovbryn og marker nærmest er indbegrebet af "Det klassiske danske Oldtidsminde". Stærkt befærdet amtsvej med fint udsyn til højen fører forbi 200 m. mod Ø. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links