Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513530
Sted- og lokalitetsnummer
060402-189
Anlæg
Skanse, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vedr. Sort Odde Batteri. Se under Østerlars sogn, Øster h. Sorte Odde batteri. Batteriet har front mod nord-nordøst. Det ligger på "Sorte Odde" mellem de 2 havne i Gudhjem, ca. 100 m fra kysten. Batteriet består af et 1,3 - 1,5 m højt brystværn (indven- digt mål) sat op af kampesten med overliggende jorddække 0,6 - 1,0 m.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBatteri, 1,5 x 33 x 6 m. Udvendigt mål. Batteriet har front mod NNØ med sidearme i V og Ø. Batteriet omgives både af en ydre og indre granitstens stensætning omkring en jordvold. Stensætningen er optil 0,8 m høj. Sideflankerne er 16-18 m lange udvendigt mål. Volden er smallest i S ved sideflankerne men stiger i bredden op mod NNØ volden, der er 6 m bred. Batteriet bærer tydeligt præg af at være restaureret, bl.a. er adskillige sten i stensætningen blevet udskiftet. Meste af batteriet er græsklædt. Ved N, NV og S del er der lidt bevoksning af tjørn, vedbend, hyben og brombær. Ved Ø hjørnet er lidt slidskade i volden i forlængeæse af spadsersti ved NV hjørnet og henover N-ligste parti af af batteriet. Indgår i pleje kommunen.. Dec.1985: Talte med Søren Koch i Gudhjem vedr. fortidsminder i Gudhjem området. Han forespurgte om, at der ikke kunne opsættes et oplysningsskilt ved Sorte Odde batteri, samt opstilles de kanoner, der indtil 2. verdenskrig stod ved batteriet. Ønskede også bedre skiltning til bautastenene N for Gudhjem. Lovede at videreføre ønsket om, at der plejemæssigt blev gjort noget særligt ved Gudhjemområdet, p.g.a. af den store besøgsintensitet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links