Oversigt - Set fra V
.
Oversigt - Set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51353
Sted- og lokalitetsnummer
060402-93
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Stensætning, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Rundhøj, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravpladsens anlæg er beskrevet under fr.nr. 5135:82 til 5135:102. Tinglysningskalke viser anlæggenes indbyrdes beliggenhed. Fr.nr. 5135:82 Bautasten, 2 m høj, 1,05 m bred ved basis. Fr.nr. 5135:83 Bautasten, 2,1 m høj, ca. 0,9 m bred ved basis. Fr.nr. 5135:84 Bautasten, 1,75 m høj, 0,95 m bred ved basis. Foroven en dyb rende på tværs. Fr.nr. 5135:85 Bautasten, ca. 1,8 m høj, ca. 0,8 m bred ved basis. Fr.nr. 5135:86 Bautasten, 0,6 m høj, 0,75 x 0,75 m bred ved basis. Toppen afslået. Stenen hælder noget mod NV. Fr.nr. 5135:87 Røse, 0,5 x 6 m. Den NV del afskåret af grøft og skovvej. I kanten er adskillige sten synlige. Overfladen er i V noget ujævn. Fr.nr. 5135:88 Høj, 0,4 x 4 m. 4 randsten synlige. Fr.nr. 5135:89 Høj, 0,5 x 6 m. Toppen flad. Fr.nr. 5135:90 Røse, 0,5 x 6 m. En sten synlig ved højfod i S. Røsens Ø dele er noget affladet. Fr.nr. 5135:91 Høj, 0,4 x 4 m. Fr.nr. 5135:92 Høj, 0,5 x 5 m. Fr.nr. 5135:93 Røse, 0,5 x 5 m. Udgravet. Fr.nr. 5135:94 Røse, 0,5 x 4 m. Udgravet. Fr.nr. 5135:95 Høj, 0,3 x 4 m. Sænkning i top med synlige sten. Fr.nr. 5135:96 Røse, 1 x 7 m. Udgravet. En sten ligger i hullet. Fr.nr. 5135:97 Røse, 0,6 x 3,5 m. Lille udgravning. Fr.nr. 5135:98 Høj, 0,4 x 4 m. Fr.nr. 5135:99 Høj, 0,4 x 4 m. Fr.nr. 5135:100 Høj, 0,4 x 3 m. Fr.nr. 5135:101 Høj, 0,3 x 3 m. Den østlige højfod afskåres af skovvej. Fr.nr. 5135:102 Røse, 0,5 x 3 m. Udgravet.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Bjerget ovenfor Gudhjem ligger der en Samling af Jordkuller. I Aaret 1877 undersøgte Kammerherre Vedel enkelte af dem, men fandt kun benfyldte Potter uden Oldsager (se herom Nyere Undersøgelser ect ect i Aarbøgerne 1878 Side 233). Den 3die August 1880 besøgte Kammerherre Vedel og jeg atter dette Sted og undersøgte nogle Kuller med følgende resultat: 1. 24 Fod i Tværmaal og ca 1 Fod høi. Lidt N. for Midten, paa den flade Bundklippe og 1 2/3 Fod under Kullens Top fandtes liggende tæt sammen 8 skiveformede Ravperler, en Broncenaal krummet foroven, et Stykke af en lille Fibula med Knop bagud, samt en lille tynd halvkugleformet Skal af et organisk Stof (Læder?), ca 1 Fod nordligere stod et velbrændt stregprydet vaseformet hankeløst sort Lerkar med 3 og 3 Knopper paa Udbugningskanten. I Kullens Overjord laa et Lag temmelig store Sten. 2. 16 Fod i Tværmaal og ca 1 Fod høi. I Overjorden fandtes et Lag temmelig store Stene, og i to Fods Dybde stødte Spaden paa den faste Undergrund uden at Oldsager fandtes. 3. 16 Fod i Tværmaal - var fladere end de andre. I ca 1 Fods Dybde stod omtrent midt i Graven en middelstor velbrændt potteformet uprydet benfyldt Potte dækket af Halvdelen af en Kværnsten. 4. 13 Fod i Tværmaal ca 1 1/2 Fod høi. I 1 1/2 Fods Dybde stod omtrent midt i Graven en lille stregeprydet Hankepotte fyldt med brændte Ben. 5. 10 Fod i Tværmaal 1-2 Fod høi. I ca 2 Fods Dybde stod midt i Graven en lille stregeprydet Hankepotte fyldt med brændte Ben. 6. 24 Fod i Tværmaal, 1-2 Fod høi (ingen Sten i Overjorden). Nordligst i Graven fandtes i kun 1 Fods Dybde 1 større og 3 mindre Broncefibulaer af Form omtrent som Nydam 5-14, tillige fandtes Tænder i denne Grav. 7. 22 Fod i Tværmaal, - var mere flad. 5 Fod indenfor Randen saaes en ringformet Fordybning i Kullens Overjord, og det antages, at denne hidrørte fra en nu borttaget Kreds af større Sten. Indenfor denne Kreds var der en Stenring i Kullen, og denne Ring havde et Tværmaal af ca 8 Fod. I dette Rum fandtes under en flad Sten (nordvestligst i Rummet) 2 bøileformede Fibulaer, omtrent som Nydam 5-14, endvidere 4 Mosaikperler 4 Glasperler og 4 Ravperler. Hermed afsluttedes foreløbig denne Undersøgelse. Paa samme Mark, hvor disse Grave findes, henligge enkelte Stene der se ud som omfaldne Bautastene.
1880
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af 7 jordhøje (nr.1-7 i sb.teksten, nr.7-13 i Vedels liste i B.O. 1886, side 365-66).
1883
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Uspecificeret aktivitet - Det Kulturhistoriske CentralregisterBornholms Oldtidsminder og Oldsager, 1886, side 142,165-66. Udgravninger af Vedel 1877 (højene nr.1-6), 1880 sammen med Jørgensen (højene nr.7-13), 1881 Jørgensen (højene nr.14-16). De fleste anlæg kan dateres til sen yngre romertid, enkelte til overgangen til ældre germanertid.
1886
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske Centralregister
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[flg.tekst omhandler sbnr. 199-219, med frednr. 513582-5135102:] Et firkantet Omraade i Udmarksskoven ca. 40 m paa nordlige Side, 28 paa vestlige, 10 m paa sydlige, 28 m paa østlige Side. Inden for dette Omraade findes følgende Mindesmærker: a. Bavtasten. 2.0 m høj 1.05 m bred ved Basis. b. Bavtasten, 2.10 m høj, 0.90 m bred ved Basis. c. Bavtasten, 1.75 m høj, 0.95 m bred ved Basis, foroven paa tværs en dyb Revne. d. Bavtasten, 1.80 m høj, 0.80 m bred ved Basis. e. Lille udgravet Røse, 3.50 m i Tvm. f. Udgravet Røse, 7 m i Tvm. En Sten ligger i Hullet. g. Lille udgravet Røse, 3 m i Tvm. h. Udgravet Røse, 4 m i Tvm. i. Udgravet Røse, 5 m i Tvm.For de fredede fortidsminders vedkommende, jvf. sbnr. 199-219.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSpecificeret beskrivelse af de enkelte monumenter tillagt fredningssagen. Jvf. sbnr. 198-219.
1994
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links