centralt anlæg mod vest
.
Centralt anlæg mod Sø
.
Centralt anlæg mod NV
.

Faktaboks

Kommune
Middelfart Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341170
Sted- og lokalitetsnummer
080714-46
Anlæg
Skanse, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

2001
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerTilsyn foretaget i forbindelse med udarbejdelse af fredningstekst
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links