Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37192
Sted- og lokalitetsnummer
090611-107
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Fyr, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: "Slipshavn batteri" u/Juelsberg hovedgård, umatr. areal. Slipshavn skanse. Skansen består af et polygonalt formet plateau omgivet af en ca. 2-3 m høj vold med udenforliggende delvis vandfyldt grav. Udenfor graven er en lavere ydre vold. Der er adgang til skansen fra nord. Vest og øst for adgangsvejen er vol- dene og graven noget udjævnet. På skansens indre plateau ligger flere bygninger, og skansen er iøvrigt delvis udlagt som have. I syd er en smal betonbro over graven. Grænsen for det fredede areal går langs foden af den ydre vold. Den eksisterende bebyggelse samt betonbroen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det er tilladt at an- vende det fredede areal som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1884
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkansen forefandtes fuldstændig som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Det ligger på militært område og besøges aldrig af privatpersoner. Mod N var skansen tilgroet med en del løvtræer og af spredte buske. Området fremtræder ellers velplejet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1989
Planlagt byggeri/anlæg - Nyborg og Omegns Museer
1989
Museal prøvegravning - Nyborg og Omegns MuseerUndersøgelse af de dele af skansen, der ville blive berørt af flytningen af fyret. Det blev herved muligt af iagttage opbygningen af volden og af skansepladsen. Skansen er bygget 1656-57.
2005
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links