Detail m. landmålerstok - fra SØ
.
Oversigt m. landmålerstok - fra SØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292932
Sted- og lokalitetsnummer
010313-86
Anlæg
Skelsten (ejendom), Nyere tid (dateret 1750 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Von Langensk Afdelingssten. Firkantet, groft udkløvet sten, 35 x 18 cm ved grunden, noget fladere for oven og 35 cm høj. På siden mod syd er indhugget: 25. Opstillet i rabatten ved skovvej og skovspor.

Undersøgelseshistorie

1998
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsmindervon Langen Afdelingssten.
2002
Museal besigtigelse - FolkemuseetStenen må antages ikke at stå in situ (på gårdsplads ved skovfogedhus).
2004
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBerejst 1991, 1997 af EBU: Stenen skal stedse holdes synlig. Pensionerede skovrider Poul Petersen oplyser, at stenen blev fundet i år 1983 i stendiget, ca. der, hvor afd. 1107 og 1109 mødes, og derefter stillet op på skovfogedstedets gårdsplads. I efteråret 2004 blev stenen flyttet til dens nuværende plads i skoven, så tæt som muligt på det SØ-lige hjørne af v. Langens afd.nr. 25. Her er det sandsynligt, at stenen har stået. Teksten vender ud mod vejen af hensyn til publikum. Teksten burde formentlig vende den anden vej j- ind mod afd. 25.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links