Den nordlige skelsten
.
Den sydlige skelsten
.
to skelsten
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401815
Sted- og lokalitetsnummer
090111-62
Anlæg
Skelsten (ejendom), Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 4018-14, 4018-15, 4018-16, 4018-17 Granitsten 2 granitsten, ca. 75 cm høje, der ved jordoverfladen måler hen- holdvis ca. 32 x 32 cm og ca. 30 x 30 cm. På hver af stenene er på siderne under den pyramideformede top indhugget følgende indskrift: KB - HV - ABK - 1643. Ovennævnte mindesmærker må ikke ændres eller flyttes uden fred- ningsnævnet og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2 mærkepæle af granit m. pyramideformet top.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterUspecificeret anlæg
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skelsten

Skel, den retligt gældende grænse, der omgiver en fast ejendom. Som regel er skellet synligt i marken. Er dette ikke tilfældet, kaldes skellet blindt. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links