den sydlige grav set mod øst
.
stensætning i den sydlige grav
.
Den sydlige grav
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40189
Sted- og lokalitetsnummer
090111-65
Anlæg
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave ved Tiselholt De vandfyldte voldgrave med stensatte kanter, der i nord, øst og syd omgiver den retangulære ca. 40 x 75 m store banke, hvor- på Tiselholts nuværende hovedbygning ligger. Bredden af den nordre og den søndre grav er ca. 15 m, medens den østre grav, hvorover går en dæmning, er ca. 22 m bred. Fredningsgrænsen for- løber langs gravenes øvre kanter; dæmningen over den østre grav berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henven- delse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i frdningstekst. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdige i samspil med det smukke bygningsmiljø på stedet. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVandfyldt grav
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vandfyldt grav

Voldgrav, gravet kanal anvendt som befæstningsanlæg i forbindelse med borge. I Danmark kendes voldgrave fra forhistoriske anlæg, fx trelleborge. De fleste af borgene i middelalderen var befæstet med en eller flere volde og grave. Voldgrave forekommer som regel sammen med en vold, men kan også optræde alene eller sammen med en ringmur. De kan være tørre eller fyldt med vand. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links