Den sydlige ledsten
.
Den nordlige ledsten
.
ledsten set mod vest
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401814
Sted- og lokalitetsnummer
090111-61
Anlæg
Led, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for: 4018-14, 4018-15, 4018-16, 4018-17 Granitsten 2 granitsten (ledstolper), ca. 90 cm høje. Ved jordoverfladen måler de ca. 25 x 25 cm. På den ene sten er indhugget "C" og "18" og på den anden "J" og "44". Stenene står ved den vestli- ge indkørsel til "Murhaven" Ovennævnte mindesmærker må ikke ændres eller flyttes uden fred- ningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2 granit-søjlesten (ledstolper) m. påskrift hhv C/18 og J/44. Den nordlige sten står på plads, mens den sydlige er gravet op og flyttet til skovbunden ca 3 m N for den stående sten, hvor den ligger blandt hegnstråd og -pæle. Den liggende sten er, sokkelen medregnet, 1,6 m lang, beregnet til en jordfri højde af ca. 1,1 m. Påtalt ved henvendelse til ejer . Aftaltes genrejsning af den sydlige sten inden 1/3-84. Mål: 0,8x0,3x0,3 m.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterLedstolpesten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links