Skibby Kirkegård blev i 1980 udvidet ved landskabsarkitekt Charlotte Skibsted. Udvidelsen er udformet som en egelund med oprindelig fire, nu to hækomkransede gravrum og en fælles urnegrav ved kapellet. Der er stiforbindelse til den gamle kirkegård, som med bl.a. lindeallé, kapelhave, præstegårdshave, park og gadekær udgør et samlet kulturhistorisk miljø.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde