Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292956
Sted- og lokalitetsnummer
010402-148
Anlæg
Social og samfund, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1892 e.Kr. - 1892 e.Kr.)

Original fredningstekst

Geodætisk målepunkt. På Maglebjerg er opstillet et målepunkt. Fint tilhugget, firkantet sten 31 x 31 cm i fladen og 97 cm høj. I toppen er der isat en lille bronzedorn. På siden mod NV, en oval bronzoplade med følgende inskription under en krone: Denne Sten og Grunden om den i 3 Al. Afstend er fredet. Navnlig forbydes detat tænde ild paa eller ved den GS På siden mod NØ er indhuggetøverst: EN KORNE herunder: GS på siden mod SØ: 1892 og mod Maglebjerg Det hele støbt ned i en 1 x 1 x ? m (dyb) stor betonklods.

Undersøgelseshistorie

1996
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFirkantet granitsten på betonfundament

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links