I Danmark findes der godt 200.000 sommerhuse (2016), som især ligger langs kysterne. Næsten 20 % af alle sommerhusene ligger i de to sjællandske kommuner Odsherred (ca. 24.000) og Gribskov (ca. 15.000), mens Ringkøbing-Skjern og Syddjurs Kommuner, med hver omkring 10.000, topper listen i Jylland. Jammerbugt Kommune rummer knap 9.000. Sommerhuse – eller fritidshuse – bruges primært af ejerne til fritidsformål, men mange udlejes, særligt i Vestjylland. I 2017 var der mere end en halv mio. sommerhusudlejninger i Danmark, flest til tyske turister.

Det, at byboere ønsker sig at »ligge på landet«, er ikke noget nyt. Fra omkring år 1700 begyndte velhavere at bygge »landsteder «, især i naturskønne omgivelser og i relativ nærhed af byerne. I slutningen af 1800-tallet blev kystfriluftsliv moderne blandt middelklassen, og man kunne indlogere sig hos en fiskerfamilie eller på et badehotel. I begyndelsen af 1900-tallet begyndte egentlige sommerhuse at skyde frem, mest som små, primitive hytter, senere mere moderne. Ferieloven af 1938 betød, at alle arbejdere fik ret til to ugers ferie med løn. Samtidig oprettede fagbevægelsen Dansk Folke-Ferie, som bl.a. anlagde ferieboliger, der kunne lejes til rimelige priser.

Den første udstykning til sommerhuse i moderne forstand skete i Hornbæk i 1890’erne. Siden voksede antallet af sommerhuse, og der blev behov for regulering. I 1937 blev der med Naturfredningsloven indført offentlig adgang til strand samt en strandbeskyttelseslinje fra strandkanten og 100 m ind i landet, inden for hvilken nybyggeri ikke var tilladt. Siden er udstykning af nye sommerhusgrunde ved kysten løbende blevet gjort vanskeligere og bremset af lovgivning for at beskytte Danmarks frie kyster. Fx blev strandbeskyttelseslinjens placering flyttet fra 100 til op til 300 m fra strandbredden ved en gennemgang af hele landet i perioden 1994-2003; men i 2018 blev der mulighed for i begrænset omfang igen at udstykke nye grunde inden for kystnærhedszonen, der dækker kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet, dog med lokale variationer.

I forhold til almindelig fast ejendom gælder der særlige regler for sommerhuse: Som udgangspunkt må udlændinge ikke købe et sommerhus, og for at opretholde den rekreative funktion må der ikke tages fast ophold i et sommerhus. Det er dog nu muligt at bo fast i sit sommerhus, hvis man er pensionist og har ejet huset i mere end ét år. I 2018 var der fastboende i ca. 10 % af alle landets sommerhuse, særligt i de store og relativt storbynære sommerhuskommuner Odsherred og Gribskov, hvor mere end hver femte person på 60 år eller derover boede fast i sommerhus.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks bebyggede land

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om byer