Stenbygget grav under terræn, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
09113
Sted- og lokalitetsnummer
100405-21
Anlæg
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Baneareal SØ for Jetsmark Kirke, Jetmark S. sydl. del 10 ah. Jernalder stengrav, bygget af to lag vægsten og en nedstyrtet dæksten. OBS. Jammerbugt Kommune er oplyst om, at fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 m (naturbeskyttelseslovens § 18) ikke mere er gældende, da graven er tildækket igen. Graven er fortsat fredet (reg.nr. 0911:3), men er ved overdækningen automatisk overgået til at være omfattet af bilaget til museumsloven, kap. 2, nr. 10, fortidsminder omfattet af kapitel 1, som ikke er synlige i terrænet. Da stengraven var synlig var den omfattet af Kapitel 1 i bilaget (stengrave).

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2012
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenDen tidligere Pandrup Kommune har uden tilladelse opfyldt hullet over romertidsgraven med jord og sået græs henover, på foranledning av et cykeluheld, hvor en skloleelev er vætet ned i graven. Styrelsen har efterfølgende, pga. den tætte beliggenhed op mod cykelstien og at selve stensætningen ikke er berørt, godkendt dette. Jammerbugt Kommune er derfor oplyst om, at fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 m (naturbeskyttelseslovens § 18) ikke mere er gældende, da graven er tildækket igen. Graven er fortsat fredet (reg.nr. 0911:3), men er ved overdækningen automatisk overgået til at være omfattet af bilaget til museumsloven, kap. 2, nr. 10, fortidsminder omfattet af kapitel 1, som ikke er synlige i terrænet. Da stengraven var synlig var den omfattet af Kapitel 1 i bilaget (stengrave).
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links