Oversigtsfoto af tårnet set fra S
.
Oversigtsfoto af tårnet set fra NØ
.
Oversigtsfoto af tårnet set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
26143
Sted- og lokalitetsnummer
150405-2
Anlæg
Stenbygget grav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Befæstningsanlæg og Malling kirkegård Ruinerne af et rundt kampestensmuret tårn, 10,90 m i udven- dig diameter med en murtykkelse på 1,50 m, samt i tilslut- ning til tårnet en ca. 10 m lang, 2,60 m tyk kampestensmur, der strækker sig mod vest, og hvori der er en indgangslåge til kirkegården. Endvidere det vestlige ca. 58 m lange kirkegårds- dige, nær hvis sydende der er en indgang til kirkegården. Diget ligger ca. 14 m vest for kirkens tårn. Fredningen omfatter ruinerne af tårnet, kampestensmuren samt kir- kegårdsdiget. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Restaurering og opmuring, evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter aftale med Nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1902
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1906
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaureringen af det vestre kirkegårdsdige på Malling kirkegård i 1988
1988
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaurering af det vestre kirkegårdsdiges vestside
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBefæstningsanlæg.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links