Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
051419
Sted- og lokalitetsnummer
100617-50
Anlæg
Stenkiste, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Egebjerg Afmærkn.: MP 1939 Et areal, 15 x 4 m; der dækker over 3 stensatte jernalders- grave (Fund i Hjørring mose). NMI: Fund i Hjørring Mus. (Ikke tildækket endnu).

Undersøgelseshistorie

1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1968
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOmråde med 3 tildækkede jernaldergrave. Området henligger i dag som oval lav "snækning" melle et dige. S og kanten til en stejl kant mod N. Den østlige grav kan anes som en svag firkantet sænkning, Den midterste makeres af en stgor sten der er lænet ud mod diget. Den vestlige grav ses som en ret lang sænkning. Hvis man ikke ved, at det fredede område ligger her, finder man ikke stedet. Det er bevokset med græs og hindbær, skænten mod N med gamle graner og diget med hindbær og enkelte løværer. Der ligger lidt kvas i området NØ og NV del (fra gran). Et hyldebærtræ - temmelig dødt - står i det SV hjørne, og en meget ung ahorn i det SØ hjørne. En stor elm vokser i diget midt for området. Bevoksning: 1992: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumTomterne efter 3 stenbyggede grave ved Egebjerg. Beliggende i lille kratskovsbræmme.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links