Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
13146
Sted- og lokalitetsnummer
120305-8
Anlæg
Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Monument, bestående af ialt 100 store, opretstående kampe- sten, anbragt i to omtrent paralelle, let krummede rækker, orienteret i NV-SØ, med 49 sten i hver af rækkerne, som for hver ende lukkes af en lignende sten. Afstanden fra den ene endesten (ydersiden) til den anden udgør ca. 86,5 m, afstan- den mellem rækkerne (målt fra ydersiden) er fra 3,3 til 4,5 m, den indbyrdes afstand mellem stenene er fra ca. 1 til ca. 2 m. Stenene er rejst på gammel havbund (lergytje) og har en højde over denne af gennemgående ca. 0,5 m (de højeste knap 1 m), men af flere sten er toppen slået af. Monumentet - der er restaureret og delvis rekonstrueret - har været dækket af et ca. 0,5 m tykt tørvelag, der er bortgravet imellem og u- den om stenene. I fredningen er indbefattet en smal bræmme af den oprindelige moseflade langs siderne og en bredere for enderne. Ialt udgør det fredede område et rektangel, 10 x 100 m, der er indhegnet (pigtråd på svellestolper), i ager.

Undersøgelseshistorie

1960
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links