Oversigt set fra S
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
13147
Sted- og lokalitetsnummer
120305-7
Anlæg
Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravmonument, bestående af en cirkelrund ring af større sten, ialt 43, anbragt på gammel havbund. Ringens diame- ter er ca. 8 m. Inden for ringen en stor dynge større sten og en lille samling mindre sten, samt en meget stor sten. Stenene har været dækket af et ca. 0,5 m tykt tørve- lag, der er bortgravet mellem og uden om stenene. I fred- ningen er indbefattet en smal bræmme af den oprindelige moseflade. Ialt udgør det fredede areal en cirkel med ra- dius 6,5 m. Monumentet er indhegnet (pigtråd på svelle- stolper), i ager.

Undersøgelseshistorie

1956
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links