Oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Brønderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
081241
Sted- og lokalitetsnummer
100112-89
Anlæg
Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Cirkulær stenkreds, 6,7 m i diameter. Stenene delvis tørvedækkede. Området mellem stenene er jordfyldt.

Undersøgelseshistorie

1978
Dyrkning/land- og skovbrug - Vendsyssel Historiske Museum
1978
Museal besigtigelse - Vendsyssel Historiske Museum
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningFenne nr. 39. Cirkulær stenkreds, 6,7 m i diameter. Stenene delvis tørvedækkede. Området mellem stenene er jordfyldt.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumStenkreds i St. Vildmose.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links