177 oversigt. Set fra NØ.
.
2861 den store sten ved NV hjørnet, stående stok markerer stensætningens NV-hjørne. Set fra NNV.
.
2856 oversigt. Set fra S.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
46243
Sted- og lokalitetsnummer
070304-3
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15 Tingl.: 16/6 1928 F.C. O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg Rektangulær stensætning, 8 x 4 m; mod V 6 sten, Ø 10, N 2. Ved NV-hjørnet en stor, jordfast sten.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn rektangulær Stenlægning ca. 50 m S for Hovedgrøften, og ca. 30 m V for en lang Grøft, som fra Hovedgrøften gaar mod S. Stenlægningen er 8 m lang i N-S, 4 m bred, afsluttet mod N ved 2 Sten, men aaben mod S. Stenene er gennemgaaende 0.40 m store, enkelte dog indtil 0.80 m. Vestsiden har 6 Sten, Østsiden 10 Sten synlige. Kun den største naar 0.30 m over Jordoverfladen, de øvrige er netop synlige i Jordskorpen. Ingen Jordhøining indenfor Stenrammen. Ved Stenlægningens nordvestlige Hjørne ligger en stor, jordfast Sten ca. 2.50 m x 2.50 m x 1.00 m (ov. Jordoverfl.). Bevoksning: 1984: Græs
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRektangulær Stensætning, 8 x 4 m, mod V. 6 Sten, Ø. 10, N. 2. Ved NV-Hjørnet en stor, jordfast Sten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRektangulær stensætning, orienteret NNØ-SSV. Sat af ret små (hovedsagelig mindre end halvmeterstore), næsten jorddækkede sten, næsten usynlige i græsdækket. I N 2, i Ø 14, i S 1 og i V 8 sten. Hertil kommer ved NV-hjørnet en mere end 2 m lang, 0,9 m høj, jordfast sten, der ikke er medregnet ved måltagningen. på Mb. afsat en smule for langst mod S. 20 m mod Ø ses de mulige rester af endnu et tilsvarende anlæg (på skitseplan benævnt "L") i form af 5 tætliggende sten på række NNØ-SSV, udgående i N fra en jordfast sten (1,0-1,5 m stor) og pegende i S mod en anden jordfast sten ca 10 m fra den første. Der er ikke konstateret parallelle stenrækker. Kan ikke fredes. Mål: 0,2x10x4,1 m. Bevoksning: 1984: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links