585 oversigt med bauta og FM-sten i forgrund. Set fra ØSØ.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
46242
Sted- og lokalitetsnummer
070304-5
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4624-1 til 4624-15. Tingl.: 16/6 1928, F.C.O. Raben-Levetzau Afmærkn.: MS 1928, G. Rosenberg. Stenkreds, 5,5 m i diam., 15 sten. Ø derfor en væltet bau- tasten.. Træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenkreds ca. 25 m SØ for 12, 20 m Ø for den nærmeste Grøft mod nord-sydlig Retning, og 25-30 m N for den nærmeste Grøft mod øst-vestlig Retning, paa en ganske svag Høining. Den er 5,50 m i Tværmaal. 15 Sten af en Størrelse fra 0,50 m - 1,00 m danner en næsten fuldstændig sluttet Kreds. 2 m Ø for Kredsen en væltet Bautasten ov. Jorden 1,30 m x 0,60 m x 0,10 m. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds, 5,5 m i Diameter 15 Sten. Ø. derfor en væltet Bautasten. Træer i Skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStensætning: 0,7 x 6,4 x 5 m. Rektangulær stensætning, N/S orienteret, oprindelig ca. 5,o x 4,2 m. 16 synlige sten, hvortil kommer en stor sten 1,3 m Ø for stenrammen. Denne let klumpede, 0,7 m høje sten virker dog ikke udpræget som en "væltet bautasten" (jvf. fredningsteksten), men snarere som en jordfast sten. Den er medregnet i målsangivelsen. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk15 synlige sten: Ø 4, S 2, V 5, N 4.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links