Sydvestdelen, set fra N
.
Panoramafoto, set fra V
.
Indersiden mod N, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171355
Sted- og lokalitetsnummer
140706-183
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stencirkel af indtil 1 m høje sten, stående tæt sammen, enkelte steder i to lag. Mod nord 3 m bred åbning. Cirklens indre diameter 12 m - ydre dia- meter ca. 16 m, idet der mod ydersiden af stenene er lagt jord op til ca. 1 m højde. NMI: Uvist om dette er et oldtidsminde, snarest er det fra senere tid, men i alle tilfælde fredn.værdigt. Fra min fredn.rejse har jeg skrevet til Steensberg 2. afdeling om mindesmærket og en eventuel undersøgelse heraf.

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStencirkel af indtil 1 m høje sten, stående tæt sammen, enkelte steder i to lag. Mod nord 3 m bred åbning. Cirklens indre diameter 12 m. Ydre diameter ca. 16 m, idet der mod ydersiden af stenene er lagt jord op til ca. 1 m's højde. (Uvist om dette er et oldtidsminde, snarest er det fra en senere tid, men i alle tilfælde fredn.værdigt. Fra min fredn.rejse har jeg skrevet til Steensberg 2. afdeling om mindesmærket og en eventuel undersøgelse heraf). Tingl 7/5 49Høj i Nonnekloster Skov. [[(Stenkreds). Fredet]] Bevoksning: 1990: Løvkrat
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFårefold. Cirkulært stengærde med lodret facade i indtil 2 skifter indadtil, udadtil forstærket med jord. Enkelte sten ligger nedrevet foran facaden, alt dog gamle skader. Helt tilgroet med hindbær samt nyopvækst af bævreasp, elm og ask, der bør tages bort snarest. Ville ved pleje blive et seværdigt fortidsminde. Er antagelig en fårefold. Ejer ikke uvillig til pleje og publikumsadgang. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt fortidsminde, der efter pleje ville fremstå tydeligt og letforklarligt. Bevoksning: 1990: Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2009
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links