Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
462572
Sted- og lokalitetsnummer
070608-87
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds, 8-9 m i diameter, med svag højning. 4 m Ø for kredsen en flækket, jordfast sten.

Undersøgelseshistorie

1923
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenkreds 23 m SØ for 86, 8-9 m i Diam., næsten fuldstændig af tildels ret store Sten, indtil 1,00 m, de fleste staaende, medens dog kun Toppen rager op over Jordoverfladen. (Udenom Kredsen blev i 1926 af Ejeren gravet en Grøft hvor Stenenes Størrelse kunde ses). Indenfor Kredsen en lille Jordhøjning, i hvis Midte en svag Fordybning, Spor af Ejerens Gravning 4 m Ø til N for Kredsen en flækket, jordfast Sten. Fredningsværdig efter Udbedring. Ovenfor Nr. 4. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds 8-9 m i Diam, med svag Højning. 4 m Ø for Kredsen en flækket, jordfast Sten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFrejlev Skov. Mål: 0,5 x 14,2 x 9,5 m. Stenkreds, hvis kun ca. havlmeterstore (og mindre), tætsiddende sten kun er umiddelbart synlige i kredsens østlige trediedel, mens de iøvrigt er dækket af et tykt løvlag eller sågar jord. 4,0 m ØNØ for kredsen en liggende, 1,5 m lang bautasten, der dog ikke udpræget virker kløvet, således som frednings - teksten angiver. Kredsnes indre er overordentlig ujævn med flere pukler og fordybninger efter rodvæltere, hvoraf dog nu kun en er direkte erkendbar. Højeste punkt her er 0,5 m, højeste sten i kredsen 0,2 m. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2003
Museal berejsning - Kulturstyrelsen
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk32 synlige randsten. En mulig stående bauta 4 m nordøst for stenkreds (125 cm lang, 80 cm bred, 60 cm høj) Der har førhen været gravet ned omkring stenen. En muligt bauta liggende 3,5 øst for stenkreds (65 cm lang, 30 cm bred, 10 cm høj).

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links