Stolbergstøtten er det første monument for en landboreform og rejst i 1766 af enkedronning Sophie Magdalene. Bag støtten ses Hørsholm Egns Museum.

.

Stolbergstøtten er et mindesmærke rejst i 1766 for den holstenske greve Christian Günther Stolberg, der var overhofmester og jægermester for enkedronning Sophie Magdalene. I årene 1759‑61 iværksatte han reformer for hendes undersåtter i Hørsholm med hoveriafløsning og arvefæste. Stolberg døde i 1765, og året efter lod enkedronningen opsætte obelisken til »Evig Hukommelse« af hans indsats. Det var usædvanligt, at en kongelig lod rejse et æresminde over en undersåt, men Stolberg var adelig og fætter til Sophie Magdalene. Den nyklassicistiske obelisk, udformet af Nicolas-Henri Jardin, er prydet med et sønderbrudt åg og to overflødighedshorn, der symboliserer det kontante udbytte af reformerne.

Stolbergstøtten står foran Hørsholm Egns Museum, Museum Nordsjælland.

Videre læsning

Læs mere om kunst i det offentlige rum i Hørsholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst

Eksterne links