Storegade 11 ligger på Storegade 11 i Randers Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Forhus og sidehus til Storegade 11 er opført i 1650 og ombygget i midten af 1700-tallet, hvor svalegangen antageligt er opført. Storegade 11 og 13 fremstår som en del af et samlet anlæg med sammenbyggede gavle, sidehus, baghus og gårdrum, men er opdelt i to matrikler.

Beskrivelse

Storegade 11 ligger i den middelalderlige bymidte i det historiske handelscentrum i Randers. Anlægget består af et forhus mod Storegade, et sidehus med svale og et baghus, der ligger omkring et smalt, pigstensbelagt gårdrum. Baghuset er bygget sammen med Storegade 13.

Forhuset er opført i to etager og bærer et nyere, rødt, ubrudt teglhængt heltag med høj taghældning og en skorstenspibe i rygningen. Facaden har udkragende stokværk og overpudset, gulmalet facade, mens gårdsiden har en lodretstillet, gråmalet bræddebeklædning. Bygningen hviler på en lav, sortmalet sokkel med let fremspring. I forhusets søndre fag ses en ældre portåbning med knægte og porthammer med guldstafferet inskription. Porten er en nyere, gråmalet revledør og portsiderne er dels i sortopstreget bindingsværk, dels overpudset. Forhusets fire nordre fag er sammenbygget med et sidehus opført i kraftigt bindingsværk med en svalegang med en træbeklædning. Sidehuset er opført i to stokværk i 16 fag med svalegang i den søndre side. Bindingsværket har gennemstukne bjælkeender, og på gårdsiden står de østre fag med dobbelte skråstivere, mens de øvrige fag har dobbelte dokker. Tavlene står pudsede og gulmalede med gråmalet træværk. Sidehuset bærer et rødt, teglhængt heltag med små udluftningskanaler og tre skorstenspiber i rygningen. Vinduerne er overvejende nyere et- og torammede, koblede vinduer med tre ruder i hver ramme. I stueetagen er nyere butiksvinduer med sprosser. Mod gårdsiden ses endvidere ældre torammede vinduer med firedelte ruder samt ældre vinduer med bevaret rundpost, anverfere og beslag. Vinduerne er alle hvidmalede. Dørene er nyere revledøre, fyldingsdøre med glaspartier samt nyere pladedøre. Dørene er dels hvidmalede, dels blåmalede.

Storegade 11 er indrettet med erhvervslejemål i stueetagen og lejligheder på første sal i forhus, sidehus og baghus. Forhusets stueetage er indrettet til værtshus, der omfatter forhus og en del af sidehuset indrettet i to store, gadevendte rum. Det sammenbyggede forhus og sidehus har to gulvniveauer, der forbindes med trapper, hvoraf gulvniveauet mod gaden ligger lavest. Mod gården er et forrum med udgang til gården samt toiletter. Den resterende del af stueetagens sidehus fungerer som opbevaring og kontor. Der er adgang til sidehusets stueetage fra to nyere revledør. Forhusets første sal er indrettet som lejlighed med stuer mod gaden og køkken og badeværelse mod gården. Adgangen til lejligheden sker via en nyere revledør med en foranliggende, ældre stentrappe placeret i hjørnet mellem forhus og sidehus. Herfra er der også adgang til en udbygget svalegang samt til tagetagen, som anvendes til opbevaringsrum. Sidehusets første sal er indrettet til en et- og treværelses lejlighed med køkken og badværelse. De to lejligheder har indgang via svalegangen. Baghuset er ligeledes indrettet til lejligheder.

I det indre er både forhus, sidehus og baghus præget af om- og sammenbygninger. Interiørerne er karakteriseret ved nyere overflader, bygningsdele og -detaljer, herunder fyldings-, plade- og revledøre, trapper, linoleums-, brædde- og flisegulve. Af ældre bygningsdele og -detaljer kan nævnes ældre bindingsværk, svale og synligt loftsbjælkelag samt enkelte ældre vinduer med kraftige rundposte, anverfere samt stormkroge og den uudnyttede tagetage med synlig tagkonstruktion og med spor efter om- og tilbygninger.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Storegade 11 knytter sig til beliggenheden i Storegade, hvor forhuset indgår i gadens husrække og bidrager til det historiske bymiljø i Randers ældste bykerne. Forhuset, sidehuset med svale samt baghuset og det smalle, langstrakte brolagte gårdrum skaber, i samspil med de øvrige side- og baghuse, et anlæg, der vidner om et tidligt bymiljø med kombineret erhverv og bolig.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Storegade 11 knytter sig til det samlede anlæg bestående af forhus, sidehus og baghus. Der er kulturhistorisk værdi knyttet til forhusets port, der giver adgang til det langstrakte gårdrum med sidehus og baghus, der vidner om et ældre bebyggelsesmønster, som er karakteristiske for byhuse og købmandsgårde i 1600-tallet. Hertil kommer det kraftige bindingsværk fra midten af 1600-tallet med svalegang, gennemstukne bjælkeender, fodrem og dobbelte dokker, hvilket er egnskarakteristisk for Østjylland. Opbygningen med forhus, sidehus og baghus fortæller, at bygningen gennem tiden har været anvendt til både beboelse og erhverv.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Storegade 11 knytter sig i det ydre til samspillet mellem forhus, sidehus og baghuset, der omkranser et smalt, brolagt gårdrum og skaber et stemningsfuldt og historisk bymiljø. Den arkitektoniske værdi knytter sig desuden gårdsidens svale, det ældre bindingsværk med gennemstukne bjælkeender, dobbelte dokker, udkragende stokværk hvilende på knægte og til de ubrudte, teglhængte tage, der skaber et samlet hele.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links