4245, oversigt set fra V
.
4245, oversigt set fra V
.
4244, oversigt set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2006155
Sted- og lokalitetsnummer
180209-831
Anlæg
Gård, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2016 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2006:155 Ruin af hustomt. 17 m lang og 8 m bred. Ø-V orienteret. Markeret ved jordvolde, som er 40-50 cm høje og 40 cm brede.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneFårefold eller lille hytte af ca 6 * 14 meter, bestående af et ca 20 cm lavt jorddige. Folden ligger nord for et bredt hulvejsforløb ned mod Stubber Kloster og er orienteret i Ø-V retning. Muligvis endnu en fold, dog cirkulær ved vest enden af denne fold. Folden er fundet på reliefkortet anno 2015.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2018
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneHustomt. Ø-V orienteret og beliggende i hede. 17 m langt og 8 m bredt markeret ved jordvolde, som er ca. 40-50 cm høje og 40 cm brede.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links