Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
2006140
Sted- og lokalitetsnummer
180209-307
Anlæg
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stubber Kloster. En til det gamle Stubberkloster hørende, udvendig 26 1/4 alen lang og 12 1/2 alen bred, middelalderlig kælder med nedgang mod øst og udvendig senere hen skalmurede mure, hvis største højde (mod vest) er ca. 3 1/4 alen. Kælde- ren er ved en mur delt i to lige store halvdele, af hvilke den nordre udgør et enkelt rum, dækket af fire hvælvingsfag, hvis gjordbuer løber nedpå en muret pille, medens den søndre ende er inddelt i en række mindre, overhvæl- vede rum. Foruden kælderen fredlyses tillige den del af klosterbakken, der mod nord begrænses af søen, mod øst af den gamle havegærde, mod vest af en linie langs bakkens rand og mod syd af en linie vinkelret fra havegærdets søndre ende indtil nævnte terrainforhold, hvilket areal Nationalmuseet for- pligter sig til på egen bekostning at indhegne med et godt og forsvarligt hegn, hvis vedligeholdelse påhviler museet.

Undersøgelseshistorie

1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2007
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2007 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Klosteranlæg

Kloster, (af lat. claustrum 'aflukket rum', afledt af claudere 'lukke'), bygning eller bygningskompleks, hvor et institutionaliseret fællesskab af enten mænd eller kvinder for en tid eller livsvarigt søger forening med Gud ved at give afkald på legitime menneskelige værdier såsom ægteskabeligt samliv. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links