2464 sf SØ
.
2463 sf NNØ
.
2462 sf NV
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2006150
Sted- og lokalitetsnummer
180209-780
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2012 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dyrefold. Cirkulær jordvold, 14 m i udvendig diameter, 3 m bred og 0,3-0,8 m høj. I øst en 0,5 m bred åbning.

Undersøgelseshistorie

2012
Diverse sagsbehandling - Holstebro MuseumAfventer data
2012
Museal besigtigelse - Holstebro MuseumDer er tale om en fårefold, som er blevet benyttet af Stubbergård. Den ligger i et indhegnet eng-/hedeareal med græsende dyr. Dyrefolden er cirkulær med en diameter på 14 m. Selve volden er 3 m bred og 0,3 - 0,8 m høj og højest mod vest. Der er en indgang mod øst, som er ca. 0,5 m bred. Folden er klædt i græs med et stort egetræ i midten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links