4236, oversigt
.
4240, oversigt set fra SØ (104 m)
.
4239, oversigt set fra SV (40 m)
.

Faktaboks

Kommune
Holstebro Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2006154
Sted- og lokalitetsnummer
180209-809
Anlæg
Vej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2016 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2006:154 Hulvej. 330 m langt og ca. 1 m bredt forløb af NV-SØ orienteret hulvej. 150 m fra den vestlige ende forgrener hulvejen sig i op til tre parallelle hulvejsforløb.

Undersøgelseshistorie

2016
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommunevejspor hen over heden, tæt forbi folden.
2018
Museal besigtigelse - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro KommuneHulvej i hede. Ses over ca. 330 m i et NV-SØ orienteret forløb. Hulvejen forgrener sig i to til tre spor efter ca. 150 m. De enkelte hulvejsforløb er ca. 1 m brede, hvor der synes at være ca. 70 cm mellem hjulsporene.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links