Befolkningsudviklingen i Suldrup 1950-2017.
.

Landsbyen, der lå vest for Suldrup Sø, kendes fra middelalderen, og kirken er opført i romansk tid. Byen voksede fra ca. år 1900 og fik andelsmejeri (Stenshøj, 1890), brugsforening (1899), missionshus (1903) og forsamlingshus (1906).

Håndværk og industri blev fra 1920’erne hovederhverv, og byen fik bl.a. sparekasse, maskinforretning, teltfabrik og biograf. 1960-67 blev der gennemført prøveboringer efter kali, men mængden var for lille til udnyttelse. En ny opgangstid fulgte i 1960’erne med bl.a. møbelfabrik og cementstøberi.

Frem til 1980’erne voksede Suldrup med parcelhuse i periferien, ældreboliger i bymidten og et erhvervsområde i sydøst. I 2005 var der kun få butikker tilbage, men stadig en del håndværk og småindustri samt daginstitutioner, skole og plejehjem.

Videre læsning

Læs mere om Suldrup

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie