Befolkningsudviklingen i Skørping 1921-2017.
.

I landsbyen Skørping lå en kirke fra 1100-tallet, men med senere om- og tilbygninger. I 1801 boede 187 af sognets 435 indbyggere i selve landsbyen. Landbrug var hovederhvervet; en del var daglejere, bl.a. ved skovbrug.

I 1869 blev jernbanen indviet med stationen 3 km syd for Skørping. Først hed stationsbyen Sverriggård efter gården, hvor den blev placeret; siden blev den til Skørping, og landsbyen med kirken blev herefter benævnt Gammel Skørping.

Som andre nye stationsbyer gennemgik Skørping i begyndelsen en rivende udvikling med etablering af kro, købmandsgårde og forretninger, håndværksvirksomheder m.m. Med indvielsen af et tuberkulosesanatorium i 1906 kom der læger mfl. Til byen. Rebildfesten, der første gang blev afholdt i 1912, betød, at byen udviklede sig som turistby, bl.a. med flere hoteller og sommerpensionater. En ny kirke, kaldet Skørping Nykirke, blev taget i brug i 1914.

Skørping blev i første halvdel af 1900-tallet velforsynet med butikker af alle slags; selv Magasin du Nord havde udsalg i byen. Befolkningsudviklingen må dog betegnes som behersket: De 1.085 indbyggere i 1921 var i 1950 steget til 1.259 og i 1970 til 1.675. Fra 1950’erne blev der udstykket til boliger nord for byen.

Befolkningsudviklingen i Skørping var stigende, fra 2.051 indbyggere i 1990 til 2.695 indbyggere i 2006. Tuberkulosesanatoriet ophørte i midten af 1970’erne, og i 1991 åbnede et af landets første privathospitaler i bygningen. Kroen blev nedlagt og i 1997 indrettet til kulturhuset KulturStationen. Efter Kommunalreformen i 1970 blev byen kommunalt center i Skørping Kommune, men fra 2007, da den nye Rebild Kommune var blevet oprettet, tilfaldt denne status nabobyen Støvring.

Videre læsning

Læs mere om Skørping

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie