Faktaboks

Sven-Ingvar Andersson
Født
22. august 1927, Södra Sandby
Virkested
Danmark

Biografi

Sven-Ingvar Andersson har udført anlæg overalt i Norden: restaurering, renovering og fri fornyelse af historiske haver og anlæg til offentlige bygninger samt til boligbebyggelser. A. har ikke mindst deltaget i og er ofte blevet præmieret i en række internationale konkurrencer. Som landskabsarkitekt er A. udpræget skønhedsdyrker. Ellipsens form eller ovalens og konkav- konvekse dele heraf er næsten blevet A.s kendemærke og genfindes i mange projekter som bassiner, græsflader, muromkransede trægrupper. Et andet aspekt er princippet om faste og fest, at pausere og intensivere. Ved at veksle i detaljeringsgrad i udformningen tæt på eller fjernere fra bygninger, ved at veksle mellem grovere materialevirkninger og mere udsøgte, i plantninger eller i belægninger, opnås spænding og liv.

I motiveringen ved Eckersbergmedaljens tildeling hed det bl.a. om A., "at hans arbejder ikke kan beskrives ved én stil eller kunstretning, men indfanger livets mange aspekter. Man føres ind i et grænseland mellem noget håndgribeligt og noget uhåndgribeligt. Formen er altid stringent, men poesi og humor kan tillige være tilstede". A. tager udgangspunkt i stedets muligheder, inspireres af tilgrænsende kunstarter, giver form og arbejder med artistisk nerve. Også som underviser genfindes det internationale, åbne, søgende, interessen for at orientere sig om og tage stilling til udefrakommende strømninger, og A. er en efterspurgt gæsteforelæser i udlandet. Han har en udpræget evne til at udtrykke sig i ord og på skrift, til at kunne artikulere sine meninger. Artiklernes emnekreds spænder vidt: debatindlæg om Larsens Plads og Københavns kyster, landskabsarkitektens rolle, parkpolitik, karakteristik af kolleger, præsentation af egne projekter.

Genealogi

Andersson, Sven-Ingvar, *1927, landskabsarkitekt. *22.8.1927 i Södra Sandby, Sverige. Forældre: Landmand Nils Oscar A. og Agnes Maria Andersson. ~28.11.1953 med fysioterapeut Karin Nellie Ohlsson, *10.2.1930 i Tjörnarp, Sverige, datter af Arvid Reinhard O. og Gerda Augusta Martinsson.

Uddannelse

Stud., Katedralsk., Lund; Hortonom fra landskabsark.-linien, Sveriges Lantbruksuniv., Alnarp 1954; fil. cand. i kunsthist., Univ. i Lund 1954.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links