Nyborg Sygehus er gået fra at være et lokalt sygehus med sengeafsnit, der kunne tage imod både akutte og planlagte patienter fra Nyborg og omegn til at være en stærkt specialiseret enhed, der behandler patienter uden indlæggelse fra hele Fyn. Det store skifte begyndte i slutningen af 1990’erne, hvor sygehusets speciale blev planlagte mave-tarm-operationer og ortopædkirurgiske operationer. Udviklingen fortsatte, da Region Syddanmark efter Strukturreformen overtog sygehusdriften fra Fyns Amt.

I 2006 blev skadestuen nedlagt, og i 2012 lukkede de sidste sengeafsnit. Tilbage er ambulatorier, radiologi og den kirurgiske afdeling, der kun udfører operationer, hvor patienten kan komme hjem samme dag. Sygehuset er en del af Odense Universitetshospital (OUH) og hedder nu Sygehusenheden Nyborg. I 2019 var der lidt over 100 ansatte. Enhedens fremtid har flere gange været til debat pga. økonomien i Region Syddanmark, men lokale protester har været med til at bevare den.

Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) har sin hovedadresse i bygningerne og har derudover kontorer i alle landets regioner. REHPA er et center under Odense Universitetshospital, der med ca. 50 ansatte forsker i og udvikler behandlinger inden for rehabilitering efter sygdomme og inden for palliation (lindring) af patienter med alvorlige livstruende sygdomme. Det er muligt for patienter med livstruende sygdom at få rehabilitering og palliation under ophold på centeret.

Videre læsning

Læs mere Uddannelse, sundhed og omsorg i Nyborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg