I simulationsstuen på Odense Universitetshospital får bl.a. nyuddannede læger mulighed for at øve sig på de livagtige dukker.
.

Odense Universitetshospital er et af landets største sygehuse. Forløberen for universitetshospitalet blev i 1912 indviet på den nuværende adresse som Odense Amts og Bys Sygehus. Hospitalet ændrede i 1970 navn til Odense Sygehus og kom under Fyns Amt. I 1994 fik det sit nuværende navn, Odense Universitetshospital, fordi hospitalet var blevet et universitetshospital tilknyttet Odense Universitet (nu Syddansk Universitet). Der havde været undervisning for lægestuderende siden 1966, hvor Odense Universitet blev grundlagt.

Siden 2007 har Odense Universitetshospital været under Region Syddanmark, hvor det er det største hospital. Ud over hospitalet i Odense består det af enhederne i Svendborg, Nyborg og Ærøskøbing. Langt de fleste patienter behandles i Odense. OUH bruges som betegnelse for det samlede hospital. OUH Odense Universitetshospital omfatter således alene aktiviteterne i Odense, mens fx sygehuset i Svendborg omtales som OUH Svendborg Sygehus.

OUH havde 1.046 normerede senge i 2020, hvor der samtidig var omkring 1,1 mio. ambulante besøg. Heraf var ca. 100.000 akutte ambulante besøg, typisk besøg på akutmodtagelsen, som den tidligere skadestue er omdøbt til. Hospitalet havde samme år 42 kliniske afdelinger og dermed mulighed for at behandle langt de fleste sygdomme. Med i alt 16 landsfunktioner modtager hospitalet patienter fra hele landet. Den mest kendte landsfunktion er påsyning af afrevne lemmer, typisk en arm eller hånd, der er revet af i forbindelse med en ulykke.

Til at behandle patienterne samt til at drive undervisning og forskning var der 8.843 årsværk (opgjort i maj 2020), heraf 7.813 i Odense. Tallet dækkede over i alt 10.297 ansatte, heraf 9.026 i Odense. Budgettet udgjorde 7,3 mia. kr. Odense Universitetshospital er således den største arbejdsplads på en samlet lokalitet på Fyn. De største personalegrupper i maj 2020 var sygeplejersker (3.550), læger (1.687) og service- og rengøringsassistenter (1.446).

Der var i 2020 over 100 professorer og et lignende antal forskningslektorer og postdocer til at varetage forskningen og en del af undervisningen af medicinstuderende. OUH er anerkendt for sit samarbejde med private virksomheder med henblik på at udvikle nye behandlinger. Det gælder ikke mindst inden for robotteknologi. Der er 23 forskellige uddannelser på hospitalet og omkring 3.000 studerende inden for alle aspekter af sundhedsvæsenet.

Et nyt OUH er under opførelse. Selve processen med at få bygget det nye hospital blev påbegyndt i 2007, og byggestart var i 2018. Planen er, at det skal stå færdigt i 2023 og koste 6,3 mia. kr. samt yderligere 0,6 mia. kr. til den psykiatriske afdeling, som bygges lige ved siden af. Der er i alt plads til ca. 700 senge, hvoraf omkring 140 går til psykiatriske patienter. Der bliver således færre senge end på det gamle OUH. Hospitalet bliver bygget tæt på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i en såkaldt vidensakse. Byggeriet er et led i moderniseringen af landets hospitaler i form af de såkaldte kvalitetsfondsbyggerier, der delvis finansieres af staten og populært er omtalt som supersygehuse.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg