Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241028
Sted- og lokalitetsnummer
160108-45
Anlæg
Tørv, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til ejer NST, men ikke tinglyst: Tørvebede / tørvefabrik. NØ for Vejlbo Mose, såvel i NV-som i SØ-enden af afdelingen, ses tørvebede fra Drevsens Tørvefabrik. Bedene er rektangulære felter adskilte af jorddiger, ca. 1,75 m brede og 0,4 m høje.I SØ i afd. 33, et areal på a. 100 x 60 m med tørvebede.

Undersøgelseshistorie

2000
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links