Oversigtsbillede - fortidsmindet set fra NV
.
Oversigtsbillede - fortidsmindet set fra Ø
.
Oversigtsbillede - fortidsmindet set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
280834
Sted- og lokalitetsnummer
170813-303
Anlæg
Tegl, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Formodet senmiddelalderlig teglovn. Gravhøjlignende højning, antageligt rester af senmiddelalderlig teglovn, 1,60 m (fra S) - 1,70 m (fra N) x 15 m. Flad top, diameter 3,5 m, med flad sænkning i midten, diameter 1,40 m, dybden 0,20 m. I højningens øverste halvdel står siderne ret stejlt, i nederste halvdel mindre stejl skråning. Et lavt jord- dige, som afgrænser skovpartiet i V, går hen over højens vestside, hvorfor profilen her er lidt forvansket. Sydsiden regelmæssig, i østsiden et par flade sænkninger, dels ved fod, dels (NØ for højmidten) lidt under top. En let kløft midt ned ad nordsiden. Beliggende nær nordlige hjørne af parkagtigt skovareal, et areal som i henhold til Give kommunes partielle byplanvedtægt nr. 15 er udlagt som grønt område.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterTegl
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links