Tibberup Mølle ligger på Gammel Strandvej 410 B i Helsingør Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Der har været mølleri på det sted, hvor den eksisterende mølle ligger, siden slutningen af 1600-tallet. I 1870 blev den nuværende mølle opført af tømrermester Niels Andersen fra Skotterup. Mølledriften blev indstillet i begyndelsen af 1900-tallet, og i midten af 1900-tallet blev møllen indrettet til beboelse.

Beskrivelse

Tibberup Mølle er en ottekantet bakkehollænder, der ligger i Espergærde, i kort afstand fra Øresunds kyst. Undermøllen er opført i kampesten og grundmur, med en jordomgang der er hegnet af et traditionelt værn i træ. Overmøllen er opført i træ og beklædt med spån. Hatten er løgformet og ligeledes beklædt med spån. Vingerne er sejlførende og møllen har manuelt krøjeværk. I undermøllen ses enkelte ældre støbejernsvinduer, mens overmøllens vinduer er større, opsprossede og enrammede vinduer. En naturstenstrappe fører op til omgangen og over vogngennemkørslen findes betonstøbte, delvist tagpapbeklædte dæk. Fra omgangen fører nyere trætrapper op til utraditionelle, glasopsprossede døre i overmøllen. Vogngennemkørslens yderdøre er ligeledes nyere, glasopsprossede døre. I det indre er møllen indrettet til moderne beboelse, og der er kun bevaret få, fragmentariske dele af mølleinventaret. I undermøllen er gennemkørslen og magasinerne bevaret, ligesom de oprindelige revledøre og porte, samt dele af den oprindelige ligeløbstrappe. Vogngennemkørslen har brolagt gulv og loftet er isoleret med træbeton. På de tidligere lofter, undtagen i hatten, er den oprindelige konstruktion delvist synlig, dog er alle ydervægge efterisolerede og der er indsat nyere skillevægge samt en nyere trappe, der gennembryder etageadskillelsernes bærende konstruktioner og stjernehjulsbjælken. Hertil kommer et nyere køkken og badeværelse. Af nævneværdigt mølleinventar er kun bevaret stjernhjulsakselen, vingeakslen, hathjulet og krondrevet samt gulve og gulvlemme.

Miljømæssig værdi

Tibberup Mølles miljømæssige værdi knytter sig til placeringen på en bakketop hvorfra møllen, på trods af den nyere, omkringliggende bebyggelse stadig kan ses på afstand.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Tibberup Mølle knytter sig i det ydre til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, der gennem sin placering, arkitektur, vinger og krøjeværk, fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi til de bevarede dele af den oprindelige planløsning med portgennemkørsel, magasiner med trappe og bevarede lofter. Hertil kommer de bevarede spor efter mølleriet, herunder vogngennemkørslens brostensbelægning, revleporte og døre samt aksler, lemme, drev og hjul, foruden de bevarede dele af den oprindelige bærende konstruktion.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Tibberup Mølle knytter sig i det ydre til møllens størrelse og funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved den gennemgående brug af træ og det konsekvente fravær af dekorative træk og detaljer. Den enkle materialeholdning og udprægede funktionalitet giver således møllen et markant og prunkløst arkitektonisk udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links