højen set fra vest
.
Højen set fra nord
.
arealet set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
430973
Sted- og lokalitetsnummer
220106-300
Anlæg
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1939
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotTo tuer, registreret i Kai E. Møller: Fortidsminderne på det gl. Gråsten Statsskovdistrikt (1990), beliggende lige nord for den hidtil registrerede tuegravplads. .......... Den nordlige (Møller nr. 7) er ca. 4 m i diameter og ca. 0.40 m høj, med en fordybning i midten, sikkert efter en gammel udgravning.
1991
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfsat med betydelig usikkerhed.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde fredningstekst: Høj, 0,40 x 5 m. Meget ujævn og knoldet overflade. Bevokset med træer.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links