sf N
.
sf V
.
sf S
.

Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
190251
Sted- og lokalitetsnummer
180708-104
Anlæg
Tuegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,75 x 10 m, indsænket i top, helt ødelagt af tæt fyrrebeplantning. Tinglysning 1995 af tidligere C-høj: *********************************** Høj, 0,7 x 10 m. Sænkning i top. Siderne ujævne efter fyrrebeplantning. I lille plantage.

Undersøgelseshistorie

1919
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museumbevokset m gyvel
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links