arealet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4112116
Sted- og lokalitetsnummer
230101-363
Anlæg
Tuegrav, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Tuegrav

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterPlacering efter opmåling og plan af C. Colding Jørgensen , Geodætisk Institut, 1933.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR II-24/ktb. Nørreskoven I: Tuegrave (grå) samling af småhøje, dels med, dels uden sten. Ialt 19 tuer, sml. nr. 45-50. R 45-50/ktb. Nørreskoven I: Tuegrave (grå) ialt ca. 20, s. kart. nr. 11-24.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIndenfor et areal på 100 x 100 m ligger ca. 30 grave. Afgrænset dels af grøft, dels af afsats, der er særlig tydelig mod nord.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Tuegrav

Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.v.t.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links