den vestlige voldgrav set fra nord
.
den nordlige del af skansen indefra set far syd
.
Den vestlige overgang set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43116
Sted- og lokalitetsnummer
230208-122
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af skanse VI. Et femsidet jordværk, bestående af et indre plateau med randvold, omgivet af tørre grave. Mod øst er vold og grav udjævnet. Skansen er delvis beliggende på matr.nr. 923, 1892, 2064 og 2085 af Sønderborg, og dens form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå også grænsen for det fredede areal er indtegnet. I skansen ligger tre bygninger, der ikke omfattes af fredningen. Skanseanlægget, der er græsklædt med spredt bevoks- ning af træer og buske, benyttes iøvrigt som have og delvis gårdsplads. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen anden måde ved gravning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det fredede areal kan benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSundgade nr. 66 er en større nybygning N for indkørslen - disp. ? Også nr. 70 ser ret nybygget ud og ligger umiddelbart SV for nr. 68, lidt tilbagetrukket fra gårdspladsen. I det V-ligste hus (det oprindelige nr. 70 ?) er der nu bilværksted og foran dette er gamle bilvrag og andet skrammel placeret. I graven omkring skansen er mod V påfyldt en del haveaffald og i den SV-lige del står resterne af et par gamle skure. Der trænger grundigt til oprydning. Bevoksning: Græs, buske. Omgivelser: By. Foto: S/H og F 05.27 værksted m.m. fra Ø, 05.28 nr. 70 fra N, 05.29 nr. 66 fra V, 05.30 graven mod SV fra V, 05.31 graven mod V fra S.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterSkanse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links