Oversigt - fra N
.
Oversigt - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252820
Sted- og lokalitetsnummer
010102-92
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl.: 24/5 1972 Vejbro: Broen er sat af råt tilhugne granitsten. De to facader når en højde af ca. 1,90 m over åens vandspejl, medens afstanden fra vandspejlet til toppen af brobuen er ca 60 m. Fra facaderne udgår på hver side 2 udadskrånende ca. 2 m. lange fløjmure, der aftager i højde fra ca. 1,90 m til ca. 1 m. Gennemløbet er ca. 1,15 m bredt ved vandspejlet og ca 5,50 m langt. Langs de 2 vejsider er et jernrækværk, båret af 2 ca. 40 cm. høje hvidkalkede vejafmærkningssten. Vejbanen er asfalteret. Fredningen omfatter den samlede brokon- struktion og de 4 vejafmærkningssten, hvorimod den asfalte- rede vejbane ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Hen- læggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.

Undersøgelseshistorie

1972
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVejbro. Broen er sat af råt tilhugne granitsten. De to facader når en højde af ca. 1,90 m over åens vandspejl, medens afstanden fra vandspejlet til toppen af brobuen er ca. 60 m. Fra facaderne udgår på hver side 2 udadskrånende ca. 2 m lange fløjmure, der aftager i højde fra ca. 1,90 m til ca. 1 m. Gennemløbet er ca. 1,15 m bredt ved vandspejlet og ca. 5,50 langt. Langs de 2 vejsider er et jernrækværk, båret af 2 ca. 40 cm. høje hvidkalkede vejafmærkningssten. Vejbanen er asfalteret. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion og de 4 vejafmærkningssten, hvorimod den asfalterede vejbane ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
1972
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVejbro over Øllemose å. Vejbro bestående af en brobue og ialt 4 fløjmure, der på hver side af broen skråner ud mod åen. Broen er bygget af let tilhuggede granitsten sammenholdt med gammel cement. Selve brobuen er dannet af flade, lange sten, som er sat på højkant. Broens samlede højde er ca. 2,5 m, heraf måler afstanden fra bunden op til brobuen ca.1,2 m. Bredden af broen ved åens gennemløb er ca. 5,5 m. Hertil kommer de ca. 1,75 m lange sidefløje langs åbredderne i hver ende af broen. Højden af disse er ca. 2,4 m i enderne op mod selve broen og 1,4 m i de ydre ender. Hele broens længde er 3,5 m og selve brobuen spænder over 1,15 m. Vejen over broen er asfalteret. I den vestlige side står 4 hvide vejafmærkningssten, heraf bærer de 2 midterste et jernrækværk. I den østlige side står 4 tilsvarende sten endnu på plads, dog er toppen hugget af de to midterste sten og det gamle rækværk er erstattet af et helt nyt jernrækværk uden sten. Broen fører over den smalle Øllemose å lige øst for landsbyen Kolstrup. Langs vejen står gamle elmetræer. ** Seværdighedsforklaring ** Køn vejbro.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links