Faktaboks

V.Th. Walther
Født
13. november 1819, Kongens Lyngby
Død
28. august 1892, Århus
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark
.

Biografi

V. Th. Walther satte i sin 30-årige periode som Kgl. Bygningsinspektør sit præg på det offentlige byggeri og de omfattende kirkerestaureringer i Jylland. W.s tørre stil er historicistisk, men med rødder i klassicismen. Hans æstetiske udgangspunkt er den norditalienske teglstensarkitektur fra middelalder og renæssance, som præger hans velproportionerede bygningsblokke med deres moderate tagrejsning og beherskede facadeplastik. Ligesom den jævnaldrende J.D. Herholdt er W. stærkt påvirket af sin lærer, G.F. Hetsch. Impulser fra klassicismen gør sig tydeligt gældende i Aarhus Museums pudsede facader og i flere af W.s interiører. Ud fra en bygningsarkæologisk synsvinkel blev der gået hårdt til værks under kirkerestaureringerne i 1800-tallets sidste halvdel. På den baggrund må W.s restaureringer betegnes som moderate. En del af W.s arbejder er i dag nedrevet, men de betydeligste står endnu i mere eller mindre oprindelig tilstand. De er stadigvæk brugbare og vidner om en for sin tid praktisk og nobel bygmester.

Genealogi

Walther, Vilhelm Theodor, 1819-1892, arkitekt. *13.11.1819 i Kgs. Lyngby, †28.8.1892 i Århus, begr. smst. Forældre: Tømrerm., politiass. Christian Vilhelm W. og Anna Kirstine Mønnich. ~31.8.1847 i Kgs. Lyngby med Vilhelmine Christine Dorothea Tydsche, *31.8.1826 i Odense, †27.3.1915 i Århus, datter af kobbersmed Laurits Svendsen Palmo T. og Conradine Meyer.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh. 1843 (H.P. Truelsen og G.F. Hetsch), lille sølvmed. 1842, st. sølvmed. 1845, lille guldmed. 1855, st. guldmed. 1857.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links