Støberiet Vald. Birn har gennem generationer præget Holstebros erhvervsliv. Virksomhedens historie går tilbage til 1896, og Vald. Birn og er i dag en af de væsentligste industrivirksomheder i Holstebro og en af Nordeuropas største støberivirksomheder. Den er løbende blevet udvidet ved tilkøb af andre virksomheder, bl.a. Tasso A/S og Kockums Maskin AB.

Historie

Der arbejdes på støberiet, hvor det færdige støbegods bliver renset manuelt. Foto fra 1975.

.

I 1896 grundlagde Heinrich P.C. Birn et jernstøberi i Holstebro. I de første mange år produceredes her bl.a. komfurer og ovne, men i 1932 overtog virksomheden, der nu blev ledet af Valdemar H. Birn, maskinfabrikken F.L. Hansen, og produktionen kom hermed til at omfatte maskinproduktion. I 1964 blev både jernstøberiet og maskinfabrikken flyttet til Frøjkvej, hvor virksomheden stadig findes.

I dag

Virksomheden producerer i dag støbejern til bl.a. automobil-, pumpe-, og hydraulikindustrien samt diverse former for komponenter. Vald. Birn har en række udenlandske selskaber og ejer virksomheder i Sverige og Tyskland. I Danmark ejer Vald. Birn også Tasso i Odense og Uldalls Jernstøberi i Vejen. I alt beskæftiger virksomheden ca. 700 medarbejdere, heraf ca. 550 i Holstebro. Gennem holdingselskabet Vald. Birn Holding A/S er virksomheden stadig på familiens hænder, og den ledes stadig af en Birn – Jens Axel Birn – nevø til Valdemar Richard Birn og dermed femte generation i spidsen for virksomheden.

Videre læsning

Læs mere om industrien i Holstebro Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked